Søg støtte

Søg

Red Barnet sommerlejr 2024


Donation

Projekt

Sansestol til borgere med uro

Århus Kommune

Vikærgården er et akut- og rehabiliteringstilbud med korttidspladser, og borgerne, som kommer på stedet, har typisk været gennem en hospitalsindlæggelse med mange skift, hvilket kan gøre dem forvirrede. Centret har testet forskellige sansestole med en positiv effekt på de ældre borgeres trivsel og livskvalitet. En sansestol kan dæmpe uro, angst og udadreagerende adfærd og gør samtidig en stor forskel for personalets arbejde med at skabe de bedste rammer for hverdagen. Donationen går til indkøb af tre sansestole med tyngdedyner og U-puder, der kan være med til at forbedre de ældres velbefindende.

Tildelt støtte

263.250 kr.

2022

Modtager

Århus Kommune

Region

Midtjylland

Delmål

Flere gode leveår