Søg støtte

Søg

Pårørendecafeer


Donation

Forskningsprojekt

Screen-ICD

Rigshospitalet

Cirka 25 pct. af de patienter, der har fået indopereret en hjertestøder (en såkaldt ICD), er angste, hvilket typisk er udløst af risikoen for pludselig hjertedød eller stød fra ICD'en. Det går ud over deres livskvalitet og trivsel i hverdagen. Forskning viser desuden, at de angste patienter med ICD har fire gange så høj dødelighed som de patienter, der ikke har angst. Dette projekt skal derfor screene hjertepatienter med ICD for angst, når patienterne alligevel er i kontakt med sygehuset. I tilfælde af angst vil patienterne blive tilbudt kognitiv behandling af særligt uddannede sygeplejersker. Projektet vil blive tilbudt som et lodtrækningsstudie med 88 deltagere, hvor effekten vil blive målt på graden af angst.

Tildelt støtte

262.900 kr.

2016

Modtager

Rigshospitalet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom