Søg støtte

Søg

Indkøb af cykelhjelme


Donation

Projekt

Selvhjælpsgr for børn-og unge

Selvhjælp Skanderborg

Kriseramte børn og unge har ofte behov for samvær med ligestillede i en vanskelig livssituation. Samtaler i selvhjælpsgrupper mindsker følelsen af ensomhed og giver højere livskvalitet. Selvhjælp Skanderborg består af 35 frivillige, hvoraf de 23 deltager i selvhjælpsgrupper som igangsættere eller gruppeledere. Denne donation går til opretholdelse af selvhjælpsgrupperne, der hjælper de unge til at takle deres livsproblemer.

Tildelt støtte

15.000 kr.

2016

Modtager

Selvhjælp Skanderborg

Region

Midtjylland