Søg støtte

Søg

Kursus i brug af hjertestarter


Donation

Projekt

Selvhjælpsgrupper børn/unge

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg hjælper børn og unge i svære livssituationer ved afholdelse af selvhjælpsgrupper for at øge trivslen og give dem tro på fremtiden. Med donationen kan der afholdes to selvhjælpsgrupper i naturen i Ry, hvor børnene kan mødes til en snak og madlavning over bål. Selvhjælpsgrupperne er for børn og unge, hvis forældre er blevet skilt, eller hvor livet har taget en drejning, samt for børn, som har mistet eller har alvorligt syge forældre eller nærtstående.

Tildelt støtte

75.000 kr.

2023

Modtager

Selvhjælp Skanderborg

Region

Midtjylland

Delmål

Alle med fra start