Søg støtte

Søg

Sikkerhed på NEPTUN af Marstal


Donation

Projekt

Selvhjælpsgrupper for forældre

Kontakt mellem Mennesker

”Selvhjælp – en del af Kontakt mellem Mennesker” ønsker at skabe bedre trivsel i familier, hvor et barn eller ungt menneske er ramt af angst, og som derfor er i et gruppeforløb i det regionale projekt "Fremskudt Funktion". På samme måde som "Fremskudt Funktion" arbejder med at undgå, at børnene får en diagnose, arbejder ”Selvhjælp – en del af Kontakt mellem Mennesker” i det frivillige felt, selvhjælp, på at forebygge, at lang tids stress hos forældre i en svær livssituation "sætter sig" som depression, manglende arbejdsduelighed eller skilsmisse. Ved at støtte forældrene bliver børnene og de unge indirekte støttet. ”Selvhjælp – en del af Kontakt mellem Mennesker” modtager støtte til at oprette 6 selvhjælpsgrupper af 5-8 forældre med et gruppeforløb på 8 møder med 2 frivillige tovholdere hen over efteråret 2021 og foråret 2022. Gruppeforløbet vil berøre temaer som stigmatisering, hvordan hele familien påvirkes, social psykisk, fysisk og økonomisk påvirkning samt vejen frem.

Tildelt støtte

97.700 kr.

2021

Modtager

Kontakt mellem Mennesker

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle