Søg støtte

Søg

Medpassager på cyklen


Donation

Projekt

Selvskade hos børn og unge

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser & selvskade

Donationen fra TrygFonden går til at gennemføre et stort projekt, der gennem en helhedsorienteret indsats har til formål at reducere det voksende antal børn og unge, som skader sig selv. Indsatsen omfatter både oplysning, forebyggelse og tidlig opsporing af selvskade. Dertil kommer udvikling og afprøvning af forskellige behandlingsformer og rehabiliteringstilbud samt støtte og rådgivning til de berørte, deres pårørende og fagpersoner. Endelig er det et vigtigt mål at skabe basis for videndeling og opkvalificere kommunernes indsats på området. Et af de centrale elementer i indsatsen er en oplysningskampagne, som skal være med til at skabe opmærksomhed og viden om problematikken og motivere unge til i højere grad at være åbne omkring emnet og sikre, at de, som har brug for hjælp, let kan finde frem til professionel rådgivning. TrygFonden har støttet projektet med 3.218.320 kr.

Tildelt støtte

3.218.320 kr.

2014

Modtager

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser & selvskade

Region

Landsdækkende