Søg støtte

Søg

Hjertelungeredning


Donation

Projekt

SIKKER TRIVSEL

Den private forening Familieplejen Bornholm

En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen i 2014 viste, at 20 procent af skolebørn i alderen 11-15 år mistrives. Dette viser sig blandt andet ved, at børnene er kede af det, nervøse, føler sig udenfor og er pressede i skolen. Mistrivslen kan have store konsekvenser for børnenes skolegang og for deres fremtidige liv. Med denne donation ønsker Familieplejen Bornholm at afprøve effekten af at etablere et socialfagligt tilbud på Svaneke Friskole. Tilbuddet indebærer, at en socialfaglig person en gang om ugen vil opholde sig på skolen og fungere som rådgiver og konfliktmægler – både med henblik på børnenes familieforhold og deres relation til lærerne. Projektet løber over tre år, og formålet er at øge trivslen for børnene på skolen og samtidig mindske antallet af børn på Bornholm, der er tilknyttet de sociale myndigheder.

Tildelt støtte

325.000 kr.

2017

Modtager

Den private forening Familieplejen Bornholm

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start