Søg støtte

Søg

Indkøb af Paro


Donation

Projekt

Sikkerhed på kvindekrisecentre

LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Donationen går til et projekt, der skal øge den generelle sikkerhed på landets kvindekrisecentre gennem opkvalificering af medarbejdere, frivillige samt kvinder, som søger hjælp på centrene. Flere af landets kvindekrisecentre modtager ofte kvinder, som er blevet udsat for digitale krænkelser og overgreb fra deres nuværende eller tidligere partner. Det kan være svært at stoppe de digitale overgreb, som typisk er vedvarende og gør brug af flere forskellige metoder. De digitale overgreb handler bl.a. om chikane, overtagelse af konti på sociale medier, identitetstyveri med misbrug af NemID, og at en kvindes forhenværende partner bruger sociale medier til at spore hende og børnenes opholdssted eller anbringer sporingsenheder i fx børnenes bamser eller på kvindens bil. LOKK ønsker derfor at uddanne kvindekrisecentrenes ansatte i at håndtere digitale trusler mod beboerne samt afholde kurser for krisecentrenes 1.500 frivillige. LOKK vil efterfølgende stille det udviklede materiale gratis til rådighed for alle organisationens kvindekrisecentre, således at krisecentrene får løftet deres generelle sikkerhedskompetencer til gavn for både kvinder, børn og ansatte.

Tildelt støtte

2.000.000 kr.

2021

Modtager

LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Region

Landsdækkende