Søg støtte

Søg

Åndenød - tryghed i ambulancen


Donation

Projekt

Sisi

Foreningen Grønlandske Børn

Denne donation går til netværksaktiviteter for grønlandske børn og unge, der er anbragt i danske plejefamilier. Aktiviteterne skal give børnene et positivt socialt fællesskab og mulighed for at spejle sig i andre i samme situation. Foreningen Grønlandske Børn er en frivillig forening, der udvikler og gennemfører aktiviteter med fokus på at bryde sociale mønstre og styrke sårbare grønlandske børn og unges ressourcer. De grønlandske børn kæmper med at forstå, hvorfor de er blevet anbragt. Børnene har generelt et meget lavt selvværd, føler sig ofte meget ensomme og har svært ved at forholde sig til deres grønlandske baggrund.

Tildelt støtte

1.015.000 kr.

2019

Modtager

Foreningen Grønlandske Børn

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start