Søg støtte

Søg

Elevråd opstart-synliggørelse


Donation

Projekt

Småbørnsområde-Skolesundhed.dk

Komiteen for Sundhedsoplysning

Denne donation går til projekt ”Udvikling og national implementering af Skolesundhed.dk”. Skolesundhed.dk er et system, som gør det muligt at indsamle data om børn og unges trivsel på såvel individniveau som på klasse-, skole-, kommune- og landsplan. Forskning viser, at tidlig opsporing ikke alene kan medvirke til at skåne barnet for unødig mistrivsel, men også kan have en økonomisk gevinst på lang sigt. Skolesundhed.dk anvendes allerede i 53 kommuner, og de efterspørger et effektivt redskab til at opspore og følge børn og eventuelt sårbare familier. Derfor vil Komitéen for Sundhedsoplysning opbygge et nyt område på Skolesundhed.dk, der omhandler småbørn fra graviditeten og op til skolestart. Målet er, at flere børn og unge kan få tidlig, kvalificeret hjælp, når deres mentale sundhed er truet.

Tildelt støtte

3.300.000 kr.

2017

Modtager

Komiteen for Sundhedsoplysning

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet