Søg støtte

Søg

Røgalarmer


Donation

Projekt

Snoezel, et tiltag i hverdagen

Karolinelund demenscenter

Snoezel er et internationalt anerkendt koncept, der stammer fra Holland og handler om at stimulere sanserne hos personer, der på grund af sygdom eller handicap ikke på normal vis kan opnå tilstrækkelige sanseoplevelser eller har svært ved at bearbejde de sanseindtryk, de får udefra. Der er evidens for, at snoezel har stor positiv effekt i forhold til demensramte. Dette projekt omfatter derfor oprettelse af et såkaldt snoezelrum, der ikke stiller nogen krav til de demensramte brugere, men giver dem både vækkende, dæmpende og positive sanseoplevelser, som bl.a. kan erstatte behovet for beroligende medicin og generelt øge deres trivsel. Også de pårørende og plejepersonalet har glæde af sanserummet, idet de får et nyt udgangspunkt for kommunikation med de demensramte og en god mulighed for at skabe socialt samvær i trygge, afgrænsede rammer. Snoezelrummet skal således lindre livet hos en udsat og sårbar gruppe og berige livskvaliteten hos både de demensramte borgere og deres nærmeste.

Tildelt støtte

100.000 kr.

2015

Modtager

Karolinelund demenscenter

Region

Midtjylland