Søg støtte

Søg

Migranter og psykisk sygdom


Donation

Forskningsprojekt

Social livline til de mest udsatte danskere

Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Dette projekt skal undersøge effekten af at indføre et feedback-system mellem kommune og borgere i sociale bostøtteindsatser. Omkring 100.000 mennesker i Danmark får hjælp fra bostøtteindsatsen, der dækker over tre typer indsatser, som tilsammen udgør kommunernes socialpædagogiske og praktiske støtte til samfundets allermest marginaliserede mennesker blandt misbrugere, sindslidende og hjemløse. Dette projekt vil i et lodtrækningsforsøg med 65 medarbejdere og deres 1.020 klienter i Københavns Kommune undersøge effekten af tilgangen ”Feedback Informed Treatment”. Her vil den enkelte borger løbende blive bedt om at give feedback til den kommunale medarbejder, som så derudfra kan justere og forbedre sin indsats. Målet med projektet er at styrke kvaliteten af den kommunale indsats over for borgere i sociale bostøtteindsatser, at etablere og fastholde deres tillid til den enkelte medarbejder samt at forbedre deres trivsel. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Socialforvaltningen i København og SFI – det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Tildelt støtte

5.151.990 kr.

2014

Modtager

Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En plads i fællesskabet