Søg støtte

Søg

Livskvalitet blandt ældre mænd


Donation

Projekt

Sommercamp

IBOS - Insitituttet for Blinde og Svagsynede

I en uge i sommerferien afholder Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) en sommerlejr for unge 16-22-årige med synshandicap. Dermed får de unge mulighed for at være sammen med jævnaldrende, der oplever de samme daglige udfordringer, som synshandicappet giver i forhold til både sociale færdigheder, selvværd og generel funktionsevne. IBOS' sommerlejr har været en tilbagevendende årlig begivenhed siden 2007.

Tildelt støtte

99.000 kr.

2015

Modtager

IBOS - Insitituttet for Blinde og Svagsynede

Region

Landsdækkende