Søg støtte

Søg

Sikkerhed på NEPTUN af Marstal


Donation

Projekt

Sommerhustur og fællesskaber

Blå Kors Danmark

Værestedet Den Blå Mølle i Kibæk er et mindre værested for socialt udsatte, psykisk sårbare, ensomme og misbrugere. Med donationen kan der arrangeres en fælles sommerhustur for de 20 brugere af værestedet. Det vil for mange af dem være den eneste mulighed for at komme på ferie. Turen skal give sammenhold og gode oplevelser, som kan hjælpe til at skabe relationer og fællesskaber, som varer ved efter turen.

Tildelt støtte

35.000 kr.

2021

Modtager

Blå Kors Danmark

Region

Midtjylland

Delmål

Flere gode leveår