Søg støtte

Søg

Sommerlejr 2024


Donation

Projekt

Sommerlejr med naturen i fokus

Red Barnets lokalafdeling i Faaborg-Midtfyn

Red Barnet Faaborg-Midtfyn vil med denne donation tilbyde to forskellige sommerferietilbud i 2021 til to forskellige målgrupper. Det ene er en sommerlejr for socialt udsatte familier i foreningens familieoplevelsesklub, der tæller 50 personer. Det andet er en sommerlejr, der skal foregå på sejlskibet Fylla og tilbydes 22 unge i alderen 10-18 år. På begge ferielejre vil der være et særligt fokus på at skabe trygge og inkluderende rammer, der styrker trivslen, netværket og samarbejdet deltagerne imellem.

Tildelt støtte

64.200 kr.

2020

Modtager

Red Barnets lokalafdeling i Faaborg-Midtfyn

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start