Søg støtte

Søg

I fællesskab om englekjoler


Donation

Projekt

Stille fællesskaber

SIND

Mange psykisk sårbare voksne har ikke overskud til at deltage i fællesskaber, hvor det forventes, at man kan rumme mange mennesker. Med donationen kan SIND Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling tilbyde stillefællesskaber for otte psykisk sårbare voksne, hvor der skabes et stille rum, hvor deltagerne kan fordybe sig med en aktivitet. De kan også deltage på et skrivekursus, hvor deltagerne i ro kan få undervisning og inspiration til at arbejde med deres egne tekster. Det skal udvide deltagernes comfort-zone og give dem mod på at deltage i andre af SINDs faste aktiviteter.

Tildelt støtte

54.900 kr.

2023

Modtager

SIND

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle