Søg støtte

Søg

Idræt for mænd på værested


Donation

Projekt

Støt en konfirmand

Cafe Finns Paraply, KFUM's sociale arbejde

Cafe Finns Paraply er en social cafe under KFUM’s sociale arbejde, som sammen med den socialøkonomiske virksomhed Korn180 de sidste to år har afholdt konfirmation for unge fra udsatte familier. Projektet er målrettet familier, der er udsatte økonomisk og psykisk. Der er tale om familier på overførselsindkomst med tilknytning til mindst en kommunal støttekontaktperson. De børn/unge, der vil modtage en konfirmationspakke, kan have problemer af social eller skolerelateret karakter. Ved at give de unge en konfirmation og en minderig dag, der ligner de øvrige venners, har de større chance for at være en del af fællesskabet og kan fortælle om deres gode dag. Samtidig er projektet også en mulighed for, at trængte forældre kan give deres børn en mindeværdig dag, og dermed give dem en god selvfølelse som forælder.I samarbejde med Familierådgivningen, Socialpsykiatrien i Esbjerg og byens præster udvælges 6 unge, der skal tilbydes en konfirmationsfest med støtte fra TrygFonden.

Tildelt støtte

40.500 kr.

2021

Modtager

Cafe Finns Paraply, KFUM's sociale arbejde

Region

Syddanmark

Fokusområde

En plads i fællesskabet