Søg støtte

Søg

Tryg som pårørende i Region H


Donation

Forskningsprojekt

Støtter hjerteløbere pårørende

Region Hovedstaden

Donationen går til et projekt, der skal undersøge, om der er forskel på den psykiske belastning blandt hjerteløbere og lægmænd, som træder til ved hjertestop, samt om hjerteløberne er en støtte til de pårørende til patienten under genoplivningsforsøget. I Danmark får omkring 5.200 mennesker hvert år hjertestop uden for hospitalet, heraf sker tre ud af fire hjertestop i hjemmet. Studier viser, at pårørende, der oplever et genoplivningsforsøg på en nærtstående, er i risiko for en række lidelser relateret til angst og depression, hvis genoplivningen ikke er succesfuld. Det er ikke tidligere undersøgt, i hvilket omfang hjerteløberordninger bidrager med psykisk og emotionel støtte til de tilstedeværende pårørende, og samtidig ved man ganske lidt om, hvilke faktorer der kan føre til stress blandt hjerteløberne – og om det adskiller sig fra tilfældige lægmænd i graden af psykisk belastning.

Tildelt støtte

992.079 kr.

2020

Modtager

Region Hovedstaden

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart