Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

Studerende med Handicap

Tænketanken Perspektiv

En undersøgelse foretaget af Danske Handicaporganisationer i 2017 viser, at 83 pct. af studerende med handicap oplever stress eller mistrivsel på grund af faglige krav. Dette er markant højere end gennemsnittet, der viser, at 51 pct. af studerende føler sig stressede. Undersøgelsen viser desuden, at flere af de handicappede elever oplever, at der ikke bliver taget hensyn til deres handicap, og at de ikke kan deltage i det sociale liv på lige fod med andre. Med denne donation ønsker Tænketanken Perspektiv at identificere de centrale problemområder for handicappede elever, som skal gøre det muligt for uddannelsesinstitutioner og studenterforeninger at lave små justeringer, således at handicappede studerendes muligheder på studiet forbedres. På sigt skal dette resultere i, at færre handicappede studerende dropper deres uddannelse grundet udfordringer relateret til deres handicap. Første del af projektet består af at oprette et projektnetværk blandt studieorganisationer, der skal sikre kvaliteten af undersøgelsen. Herefter foretages undersøgelsen af vilkårene for studerende med handicap både kvantitativt og kvalitativt, hvorefter dialogmøder vil blive afholdt på udvalgte uddannelsesinstitutioner i Hovedstaden. Efterfølgende udarbejdes anbefalinger til de enkelte uddannelsesinstitutioner og til udvalgte politikere. Til sidst vil projektets resultater blive formidlet gennem møder, foredrag og debatter.

Tildelt støtte

850.000 kr.

2018

Modtager

Tænketanken Perspektiv

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start