Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Styrk uenighedsfællesskaberne

Folkehøjskolernes forening

Donationen går til at forankre og fremtidssikre Frirummets arbejde med at forbedre den offentlige samtale og styrke ”uenighedsfællesskaberne” i Danmark. Den demokratiske styreform bygger på en forståelse af, at man trods uenigheder godt kan leve sammen. Men samfundsdiskussioner kan stadig udvikle sig til konfliktunderholdning med fokus på, hvem der vinder og taber debatten, og Frirummet arbejder derfor med at forbedre den offentlige samtale. Med dette projekt ønsker Frirummet at gøre børn og unge trygge i uenighedsfællesskaber ved bl.a. at udarbejde konkrete redskaber til brug i undervisningen af børn og unge i alderen 12-25 år. Det skal lære børn og unge nogle spilleregler, som kan give dem en tryghed i at have en mening og turde sige, hvad de mener eller udtrykke deres tvivl. Målet er, at børn og unge inspireres til at stille nysgerrige og kritiske spørgsmål til den demokratiske virkelighed og det mediebillede, de møder.

Tildelt støtte

1.300.000 kr.

2021

Modtager

Folkehøjskolernes forening

Region

Landsdækkende

Delmål

Tryghed på dagsordenen