Søg støtte

Søg

Indkøb af CPR Training Sim.


Donation

Projekt

Sundhed på erhvervsskolerne

KOSMOS, nationalt videncenter for sundhed og unge

Dette projekt har til formål at fremme sunde vaner og sund livsstil hos elever på de erhvervsfaglige uddannelser. Projektet fokuserer på bevægelse, rygning og sund kost og sigter efter at nedsætte elevernes risiko for livstilsrelaterede sundhedsproblematikker såsom diabetes og hjertekarsygdomme. Flere erhvervsskoler arbejder allerede med bevægelse og sundhed, men både ledelse og undervisere efterlyser viden, redskaber og ideer til at kvalificere undervisningen. Dette projekt skal udvikle et inspirations- og læringsmateriale målrettet både elever og undervisere. Materialet skal samles i et interaktivt digitalt univers på Sundeunge.dk og vil bestå af viden om bevægelse og sundhed samt inspiration og forslag til konkrete aktiviteter og undervisningsforløb, som er let anvendelige og involverer leg, bevægelse og idræt. Projektet skal samtidig skabe en platform for netværksdannelse blandt underviserne. TrygFonden har tidligere givet KOSMOS støtte til en forundersøgelse til udviklingen af et undervisningskoncept om sundhedsfremme på erhvervs-, produktions- og handelsskoler.

Tildelt støtte

2.266.350 kr.

2014

Modtager

KOSMOS, nationalt videncenter for sundhed og unge

Region

Landsdækkende