Søg støtte

Søg

Når ADHD er en del af gamet


Donation

Projekt

Suset fra møllevingerne

Herluflille Møllelaug

Herluflille Møllelaug har siden 2004 istandsat Herluflille Mølle, som i dag står i sin oprindelige form og er et arbejdende museum. Lauget arrangerer allerede familiedage, hvor møllens mange muligheder kan udforskes. Med donationen kan Møllelauget afholde arrangementer for de i alt 100 beboere på Næstved Kommunes plejehjem, hvor de kan se og opleve møllen, male mel med gammelt mølleværktøj, have hyggeligt samvær med kaffe og kage samt fællessang med en lokal trubadur. Det skal give beboerne en spændende og anderledes oplevelse.

Tildelt støtte

22.120 kr.

2022

Modtager

Herluflille Møllelaug

Region

Sjælland

Delmål

Flere gode leveår