Søg støtte

Søg

Vand & vejr på taget


Donation

Forskningsprojekt

Symptombehandling med eHealth

Aarhus Universitetshospital

Donationen går til at afdække, hvordan et kommende internetbaseret selvhjælpsprogram til vedvarende symptomer bruges i almen praksis. Udover det internetbaserede selvhjælpsprogram (eHealth) indeholder programmet også et efteruddannelseskursus til praktiserende læger. Ca. 15 pct. af befolkningen har vedvarende symptomer, uden at man kan påvise en kendt sygdom, der forklarer symptomerne. Symptomerne kan være smerter, træthed, koncentrationsproblemer mv. Omkring 1-2 pct. udvikler kronisk funktionel lidelse, hvor funktionsevnen er svært påvirket på grund af symptomerne. Patienter med vedvarende symptomer er i risiko for at konsultere både egen læge og andre dele af sundhedsvæsenet meget, og de har en 5-9 gange forhøjet risiko for at komme på førtidspension i løbet af 10 år sammenlignet med andre patienter. Målet for behandlingsindsatsen i almen praksis er at forebygge, at en patients symptomer bliver kroniske. For at det skal lykkes at indføre den nye behandling i større skala, vil dette projekt undersøge, hvordan læger og patienter helt konkret tager imod og omsætter programmet, når det skal fungere i hverdagen både i praksis og hjemme hos patienterne.

Tildelt støtte

2.202.801 kr.

2020

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Landsdækkende