Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Projekt

Tele-stomi

Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland Aabenraa

Denne donation går til anskaffelsen og implementeringen af et telemedicinsk system, der kan hjælpe stomipatienter med at håndtere deres stomi. Via systemet Pleje-net kan patienten, de pårørende og sundhedsfagligt personale kommunikere via både billeder, video og notater. Patienterne vil dermed i højere grad kunne hjælpe sig selv i hjemmet, de får en bedre sygdomsforståelse, og samtidig vil de spare besøg på hospitalet.

Tildelt støtte

498.000 kr.

2020

Modtager

Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland Aabenraa

Region

Syddanmark