Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Terapi for pårørendegrupper

Landsforeningen Bedre Psykiatri

Statistisk set er én ud af tre pårørende til en psykisk syg. Psykisk sygdom kan ramme alle familier og er ofte en stor belastning for de pårørende, som finder det svært at tale om situationen. Det er normalt for pårørende at bebrejde sig selv og potentielt selv gå ned med stress eller depression. Bedre Psykiatri yder hjælp og støtte til pårørende i en svær situation. De tilbyder online-rådgivning, samtalegrupper og pårørendecafeer, så pårørende ikke skal stå alene med de udfordringer, som de oplever. Bedre Psykiatri København har gennem flere år afholdt terapigrupper for pårørende til psykisk syge, som har vist sig at kunne ruste de pårørende til deres nye rolle og dermed forhindre, at pårørende ligeledes bliver syge. Med denne donation ønsker Bedre Psykiatri i København at tilbyde gruppeterapi for pårørende til psykisk syge i en treårig periode. Grupperne er åbne for alle og giver plads til det forløb, der giver mest mening for den individuelle. En af de mest anvendte metoder er metakognitiv terapi, der anses som den primære behandlingsform for flere psykiske lidelser, hvor metoderne udvælges med udgangspunkt i deltagerne i gruppen. Formålet med projektet er at styrke deltagerne til at kunne arbejde videre med deres rolle som pårørende.

Tildelt støtte

1.008.000 kr.

2018

Modtager

Landsforeningen Bedre Psykiatri

Region

Hovedstaden

Delmål

Flere gode leveår