Søg støtte

Søg

Etablering af et Sanserum


Donation

Forskningsprojekt

Terapi ved kompleks angst

Psykiatrisk Center Ballerup, Københavns Universite

Dette projekt vil afprøve effekten af et gruppeterapeutisk forløb for patienter med forskellige angstlidelser. Udfordringen i dag er, at behandlingsmanualer og træning af terapeuter er udviklet til specifikke angstdiagnoser, mens patienter i praksis ofte lider både af angst og depression eller flere forskellige typer af angst. Det gør det svært at udrulle behandlingen i praksis og giver ofte lange ventelister. En amerikansk forskergruppe har udviklet en manual og et træningsforløb, der dækker flere former for angst og tilstødende diagnoser som eksempelvis depression og personlighedsforstyrrelser. Denne manual er oversat til dansk, og midlerne fra TrygFonden går nu til at afprøve forløbet på patienter i dansk regi. Hvis resultaterne er gode, kan projektet implementeres direkte i praksis og gør det muligt at forkorte ventetiden hos patienter med angst.

Tildelt støtte

939.500 kr.

2014

Modtager

Psykiatrisk Center Ballerup, Københavns Universite

Region

Landsdækkende