Søg støtte

Søg

Nye Redningsflåder og drift


Donation

Projekt

Tid til sprog

Hillerød Kommune

Covid-19 har betydet, at en del børn fra udsatte boligområder ikke har været i daginstitution stabilt i meget lang tid, og det er bl.a. gået ud over deres sproglige udvikling. Forskning viser, at børn, der starter i skole med utilstrækkelige sprogfærdigheder, er i risiko for at udvikle læse- og skrivevanskeligheder og i risiko for mistrivsel. Med denne donation vil Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Hillerød Kommune derfor igangsætte et projekt med intensive sprogindsatser i de mest udsatte dagtilbud for at sikre, at de udsatte børnegrupper kan få de samme udviklingsmuligheder som alle andre børn.

Tildelt støtte

123.264 kr.

2021

Modtager

Hillerød Kommune

Region

Hovedstaden

Delmål

Parat til uddannelse