Søg støtte

Søg

Oppustelige redningsveste


Donation

Projekt

Tidlig indsats i fængsler

Foreningen Café Exit

Formålet med dette projekt er at etablere tre caféer i tre fængsler i Region Midtjylland – Nr. Snede, Sdr. Omme og Enner Mark, der skal styrke resocialiseringen af indsatte. Især indsatte med komplekse sociale problemer har stor risiko for at vende tilbage til en kriminel løbebane efter løsladelse. Mange har mistet kontakten med familie eller har en stor gæld, mens den plettede straffeattest også gør det svært for dem at komme ind på arbejdsmarkedet. Foreningen Café Exit støtter indsatte og tidligere indsatte i overgangen fra fængsel til samfund gennem et helhedsorienteret fokus og tilbyder bl.a. gældsrådgivning, mentorforløb og samtaler med terapeut eller præst. Caféerne vil også byde på sociale aktiviteter som brætspil, musik og sang, litteraturdiskussioner og andet, der kan bidrage til at skabe positive relationer og tillid mellem de indsatte og de frivillige, som også står for aktiviteterne uden for fængslet. Dermed skabes grobunden for det videre arbejde efter, at de indsatte løslades. Det forventes, at etableringen af de nye caféer sammenlagt vil involvere 30 frivillige, der oplæres gennem kurser og sidemandsoplæring, så de er i stand til at varetage målgruppens særegne behov.

Tildelt støtte

346.661 kr.

2018

Modtager

Foreningen Café Exit

Region

Midtjylland

Delmål

Fællesskaber for alle