Søg støtte

Søg

Indkøb af CPR Training Sim.


Donation

Projekt

Tidlig indsats til gravide

Kl. for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning

Med dette projekt ønsker Rigshospitalets Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning at forebygge skader på børn som følge af forældres fødselsdepression ved at opdage og behandle lidelsen tidligst muligt. Undersøger viser at det er mulige at identificere tegn på fødselsdepression allerede under graviditeten, hvorfor vordende forældre i projektet vil blive screenet ved anden graviditetsundersøgelse. Data fra screeninger vil bruges til at udforske fællestræk i udviklingen af fødselsdepressioner - heriblandt forekomst, karakter og kønsforskelle - og klinikken vil derigennem udvikle en model for forebyggende opsporing og intervention, der skal kunne bruges af andre afdelinger landet over. Projektet vil dermed både have en screenings-del og en efterfølgende analyse/behandlings-del.

Tildelt støtte

765.000 kr.

2014

Modtager

Kl. for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning

Region

Hovedstaden