Søg støtte

Søg

Sikkerhed i regnvandsbassiner


Donation

Projekt

Tilgængeligt trygt fællesskab

Move United

Donationen går til en indsats, der skal udbrede en app, som matcher synshandicappede med seende frivillige i lokalområdet til en gå- eller løbetur og en snak om stort og småt. Instituttet for Blinde og Svagsynede skønner, at der i Danmark er 65.000 personer med en alvorlig synsnedsættelse. I 2020 lancerede foreningen Move United en ny app, der forbinder de blinde og svagsynede med seende frivillige. Tanken bag appen er at nedbryde nogle af de barrierer, der kan opstå, når man som blind eller svagtseende ønsker at dyrke motion og nyde naturen. I dag har 2.700 borgere tilmeldt sig fællesskabet, hvoraf 350 har et synshandicap. Donationen går til at få de midaldrende og ældre aldersgrupper med, så de også kan få gavn af de sociale motionsfællesskaber. Ambitionen er, at 50 pct. af brugerne inden for et år dyrker mere motion og oplever en forbedring af deres fysiske helbred, samt at gruppen bliver inkluderet i sociale fællesskaber, der kan bidrage til at nedbringe følelsen af ensomhed.

Tildelt støtte

1.177.000 kr.

2021

Modtager

Move United

Region

Landsdækkende