Søg støtte

Søg

Idræt for mænd på værested


Donation

Projekt

Tilskud til weekendtur

Røde Kors, Allerød Afdeling

Røde Kors’ lokalafdeling i Allerød driver Café l’Oase for flygtninge og indvandrere. Formålet med caféen er at fremme integrationen i kommunen og give de nytilkomne borgere et socialt netværk. Caféen drives af 27 frivillige, og i de år, caféen har eksisteret, er der opstået et godt og tæt netværk mellem frivillige og brugere, der hjælper hinanden – også når caféen er lukket. Udover de almindelige aktiviteter, der udspringer fra caféen i Allerød, arrangeres der en årlig weekendtur for brugerne.

Tildelt støtte

19.500 kr.

2015

Modtager

Røde Kors, Allerød Afdeling

Region

Hovedstaden

Fokusområde

En plads i fællesskabet