Søg støtte

Søg

Ungdommen og EP-valget


Donation

Forskningsprojekt

Tolærer Forsøget - langtidsopfølgning

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Donationen går til at undersøge langtidseffekterne af, at elever i 6. klasse har en ekstra lærer eller pædagog i dansk og matematik. Det er allerede fastslået, at en tolærerordning kan være relevant i klasser med særlige problemstillinger. Studiet er et lodtrækningsforsøg, der skal følge deltagerne, til de er 18-20 år, og vil dermed undersøge langtidseffekterne af den ekstra voksne i form af afsluttede eksaminer blandt de unge, samt deres trivsel, kriminalitet, optag på ungdomsuddannelse mv. Undersøgelsesresultaterne vil kunne integreres i praksis, da det allerede er muligt for kommuner at anvende tolærerordninger.

Tildelt støtte

778.978 kr.

2018

Modtager

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start