Søg støtte

Søg

Hjertestarterskab


Donation

Projekt

Touch & Play

Kærmindeparken

Kærmindeparken er et plejehjem for 58 ældre og et dagcenter for andre ældre i nærheden. Beboerne er i større eller mindre grad påvirket kognitivt og fysisk af deres alderdom, og en del af dem døjer med demens. Denne donation skal bruges til en Touch & Play for at vedligeholde beboernes færdigheder. Touch & Play er en applikation, der spilles på et stort interaktivt whiteboard, og som kan være med til at styrke de ældres kognitive og motoriske funktioner. Planen er også at bruge skærmen til filmvisninger, spil og andre aktiviteter.

Tildelt støtte

30.000 kr.

2017

Modtager

Kærmindeparken

Region

Midtjylland

Delmål

Et godt liv som pårørende