Søg støtte

Søg

Sundhed på hjul


Donation

Forskningsprojekt

TRACK – effektiv matematikundervisning

VIA University College

Denne donation går til udvikling af undervisningsmateriale i TRACK-projektet om matematikundervisning i 4., 5. og 6. klasse. TRACK er inspireret af matematikundervisning i Singapore. Udviklingen vil ske i tæt samarbejde med danske matematiklærere. At blive god til matematik er vigtigt for børns livsduelighed i bred forstand. 10.000 15-årige eller 14 pct. af en årgang er ifølge PISA-undersøgelser så dårlige til matematik, at det bliver et handicap for dem i deres liv og en forhindring for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse.

Tildelt støtte

310.910 kr.

2019

Modtager

VIA University College

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start