Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Projekt

Træf for senfølgeramte 2021

Landsforeningen Spor

Det anslås, at 300.000 danskere har oplevet seksuelt misbrug i barndommen. Misbruget kan have store konsekvenser senere i livet og kan nedsætte livskvaliteten markant. Landsforeningen Spor har gode erfaringer med netværksdannelse blandt personer, der har været misbrugt i barndommen, og donationen går til at afholde et træf for 75 af dem. Her kan deltagerne få viden om senfølger og tale med andre, der har haft samme oplevelser, og få hjælp til at bearbejde dem.

Tildelt støtte

262.250 kr.

2021

Modtager

Landsforeningen Spor

Region

Midtjylland