Søg støtte

Søg

Hjertemotion - Sund Livsstil


Donation

Projekt

Træværksted på recept

Lindevangshjemmets Fond

Lindevangshjemmets Fond er et selvejende socialpsykiatrisk botilbud for 56 mennesker med psykiske problemer. Denne donation går til at etablere og drive et nyt træværksted, der skal give beboerne mulighed for at arbejde og tjene deres egne penge og på samme tid få nogle faste rammer i hverdagen med et arbejde, som skal passes. En tømrer skal hjælpe beboerne med at vedligeholde egne, andre beboeres og Lindevangs inventar og udføre andet praktisk arbejde. Projektet skal udvikle beboernes selvstændighed og selvtillid og være med til at opbygge et godt, socialt fællesskab blandt beboerne i værkstedet, så der opstår færre konflikter i hverdagen.

Tildelt støtte

725.000 kr.

2020

Modtager

Lindevangshjemmets Fond

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle