Søg støtte

Søg

Når ADHD er en del af gamet


Donation

Projekt

Trivsel og fællesskab

Foreningen Et Ben Foran

En amputation medfører større eller mindre ændringer i levevis og liv. Mange mennesker, der har fået en amputation, er ofte ensomme og har flere følgesygdomme som fx diabetes og dårligt hjerte. Derfor ønsker Et Ben Foran, der er en nystartet forening for mennesker med amputation og deres pårørende, at sætte fokus på livet med amputation. Udveksling af erfaringer, gode råd samt viden og vejledning skal ske gennem oplysningsarrangementer med relevante foredragsholdere og udflugter, som denne donation går til.

Tildelt støtte

50.000 kr.

2020

Modtager

Foreningen Et Ben Foran

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start