Søg støtte

Søg

Trivselsgrupper for børn


Donation

Projekt

Trivselsgrupper for børn

Horsens Kommune, Velfærd og Sundhed

Cirka 17 pct. af danske skoleelever oplever mistrivsel, som blandt andet kan stamme fra forældres skilsmisse, sygdom i familien, psykisk sygdom, mobning eller forældres misbrug. Undersøgelser viser, at mistrivsel i barndommen kan føre til social isolation, dårligt helbred og ledighed på længere sigt. Denne donation skal gå til Selvhjælp Horsens Sund By, som gennem de seneste år har etableret og afholdt trivselsgrupper for børn, der har særlige livsudfordringer. Dette projekt omhandler etableringen af trivselsgrupper på folkeskoler i Horsens Kommune og består af 4-12 børn i hver trivselsgruppe, som mødes 10 gange over tre måneder. Børnene får her mulighed for i fællesskab med andre at bearbejde stressfulde livsbegivenheder med det formål at øge deres trivsel på sigt. Grupperne styres af cirka 24 frivillige med en pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig baggrund samt skoleansatte, som inden gruppernes start gennemgår et kursusforløb om trivselsgruppeledelse udarbejdet og tilrettelagt af Selvhjælp.

Tildelt støtte

1.285.500 kr.

2017

Modtager

Horsens Kommune, Velfærd og Sundhed

Region

Midtjylland

Delmål

Alle med fra start