Søg støtte

Søg

Førstehjælp


Donation

Projekt

Tryg med Sind

Sind

Mange psykisk syge lever et isoleret og ensomt liv. Her kan en frivilligindsats bidrage med en anden form for nærvær sammenlignet med den professionelle indsats. Dette projekt har således til formål at tilbyde SINDS medlemmer over 35 år muligheden for at deltage i en klub med fokus på at støtte den psykisk syge i forskellige problemstillinger. Målet er at give den psykisk syge handlingskompetencer til at bryde isolationen og ensomheden.

Tildelt støtte

663.200 kr.

2016

Modtager

Sind

Region

Hovedstaden