Søg støtte

Søg

Hjertestarterskab


Donation

Projekt

Tryghed i akutte kriser

Røde Kors

Donationen går til et projekt, hvor Røde Kors i samarbejde med Københavns Professionshøjskoles Katastrofe- og Risikomanageruddannelse vil udvikle og afprøve fysiske og digitale platforme, som kan aktiveres i forbindelse med kritiske hændelser. I forbindelse med miljøkatastrofer, klimarelaterede hændelser mv. er der typisk mange frivillige, som vil yde en indsats, men det kan være svært at drage nytte af deres ressourcer. De nye platforme skal blandt andet håndtere spontanhjælperes engagement, og der skal udvikles et fysisk modtagecenter, som kan opstilles i nærheden af et indsatsområde. Der skal også udvikles en hjemmeside, der vil fungere som kontaktpunkt for spontane hjælpere, samt en app, som bruges til registrering af frivillige og koordinering af opgaver. Danske Beredskaber, Sydøstjyllands Politi, Sydøstjyllands Brand & Redning, Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab vil også deltage i projektet.

Tildelt støtte

2.200.000 kr.

2020

Modtager

Røde Kors

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle