Søg støtte

Søg

Valgambassadører for EU-valget


Donation

Projekt

Tryghed i landdistrikterne

Haderslev Kommune

I Haderslev Kommune arbejdes der for, at flere skal overleve hjertestop uden for hospital, hvad enten man bor i byen eller i yderområderne, hvor ambulancen erfaringsmæssigt er længst tid om at nå frem. Ved at skabe et kvalificeret, livreddende supplement til det etablerede beredskab og akuthjælperordninger vil Haderslev Kommune styrke det lokale akutberedskab. Projektet vil dække afholdelse af 30 førstehjælpskurser i lokale borgerforeninger, rekruttering af 150 nye førstehjælpere og hjerteløbere samt opsætning af fem nye hjertestartere på udvalgte steder, der giver størst mulig værdi og tryghed. I forbindelse med projektet tilknyttes en kommunal tovholder, der kan følge projektet løbende og varetage dialogen med borgerforeninger og Brand og Redning Sønderjylland, der vil stå for undervisningen i livreddende førstehjælp. Projektet vil kunne bidrage til at styrke trygheden og fremme den lokale, borgernære kapacitet til at træde til og give førstehjælp ved hjertestop i landdistrikterne.

Tildelt støtte

228.510 kr.

2020

Modtager

Haderslev Kommune

Region

Syddanmark

Delmål

Hjertestart