Søg støtte

Søg

Generalforsamling 2021


Donation

Projekt

Trygt fællesskab

Mad til alle - Fødevarefællesskab i Gribskov Kommune

Foreningen MAD TIL ALLE er et nyt koncept inden for fødevarefællesskaber, som skal afhjælpe stigende fattigdom, samtidig med at ledige bliver aktiveret, og flygtninge bliver integreret. Med donationen ønsker MAD TIL ALLE at skabe et arbejdsfællesskab for flygtninge og danskere, der står uden for arbejdsmarkedet. Gennem indsamling, pakning og distribution af madvarer fra lokale leverandører til fattige borgere, der har tilmeldt sig tilbuddet, vil man aktivere arbejdsløse danskere og flygtninge og således basere driften på socialt udsattes indsats. Dermed inkluderes mennesker, der er i risiko for social eksklusion, og der bliver skabt netværk på tværs af etnicitet, samtidig med at fattige borgere får en tiltrængt hjælp til at få nogle sunde måltider.

Tildelt støtte

808.000 kr.

2016

Modtager

Mad til alle - Fødevarefællesskab i Gribskov Kommune

Region

Hovedstaden

Fokusområde

En plads i fællesskabet