Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

TUBAs Unge

TUBA Danmark

Donationen går til etablering af en forening, TUBAs Unge, der skal støtte unge, som er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. TUBA tilbyder individuel terapi og gruppeterapi og hjælper årligt mere end 3.000 unge. En del unge bliver bevidste om de ressourcer og styrker, som deres særlige livserfaringer har givet dem, og vil gerne gøre noget for andre. Foreningen skal være en platform, hvorfra unge kan agere fortalere for andre i samme situation, ligesom den skal arrangere events og kampagner. Målet er, at TUBAs Unge skal blive en selvstændig forening med afdelinger i København, Odense, Aarhus og Aalborg.

Tildelt støtte

397.392 kr.

2018

Modtager

TUBA Danmark

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start