Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Tv og tablet til dias show

Plejecentre Snorrebakken

Plejecentret Snorrebakken har 20 demente beboere. De søger om midler til indkøb af et TV og tablet, så de let kan vise billeder. De tager allerede mange billeder af de daglige begivenheder – udflugter, haven, højtider, besøgshunden osv. Billederne gør det lettere for den demente at mindes gode oplevelser og kan også skabe ro og tryghed, når der er ved at opstå konflikter beboerne imellem. Dette projekt bidrager dermed både med øget trivsel og gør det lettere at leve med en kronisk sygdom.

Tildelt støtte

10.000 kr.

2015

Modtager

Plejecentre Snorrebakken

Region

Hovedstaden