Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Tværkulturel Familiecafé.

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde - Svendborg. En integrationsindsats under Svendborg Provsti.

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg ønsker at lave en Tværkulturel Familiecafé for primært flygtningefamilier, der bl.a. på grund af traumer, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og et lille netværk er i udsatte positioner, samt for unge, der under corona-nedlukningen er blevet mere ensomme og har brug for fællesskaber. Familiecaféen består af en Tværkulturel Legecafé og en Team-Ung Køkkencafé. Gennem musik og bevægelseslege giver Legecaféen forældrene redskaber, de kan anvende til sprogstimulering hjemme, og ved hjælp af arousalbalancerende lege og sansemotorisk træning støttes forældrene til at hjælpe deres børn til et mere reguleret følelsesliv. I Team-Ung Køkkencaféen laver unge fra 13 år sund og billig mad til Familiecaféen, og det er samtidig et socialt fællesskab. "Team-ung" er en fortsættelse og udvidelse af den "sociale coronabuddy-café", som ansøger oprettede akut under "nedlukningen" på opfordring af samarbejdspartnere i Svendborg Kommune og Socialstyrelsen. Aktiviteterne, der nu modtager støtte fra TrygFonden, foregår hver anden uge og er baseret på frivillighed. Kommunen henviser familierne til projektet. Målet er at få 12 familier tilknyttet den tværkulturelle Familiecafé, herunder ca. 15 børn, samt at tilknytte 6 unge i Team-Ung.

Tildelt støtte

30.000 kr.

2021

Modtager

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde - Svendborg. En integrationsindsats under Svendborg Provsti.

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle