Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Projekt

Udflugt for psykisk sårbare

SIND Fredericia

SIND Lokalafdeling Fredericia ønsker at arrangere en udflugt for 12 psykisk sårbare voksne, som har vanskeligt ved at finde en omgangskreds. Med donationen kan der arrangeres en bustur til Vejen, hvor der er fællesspisning på restaurant samt besøg på Vejen Kunstmuseum. Turen skal give deltagerne nogle positive oplevelser, socialt samvær og mulighed for at deltage i en kulturel aktivitet.

Tildelt støtte

7.136 kr.

2023

Modtager

SIND Fredericia

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle