Søg støtte

Søg

Redningsmåtte og redningsveste


Donation

Projekt

Udvidet overgangsvejledning

Høje-Taastrup Gymnasium

Midlerne skal bruges til at opkvalificere vejledningen af og opfølgningen på unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) i forbindelse med overgangen fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser. ASF viser sig bl.a. ved afvigelser i forestillingsevne, kommunikation og social forståelse, og i overgangen fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser medfører det udfordringer for de unge. Elever med ASF kan imidlertid hjælpes med fx struktur, særlige kommunikationsformer og særligt indrettede skoleklasser. Projektet skal derfor kortlægge gode vejledningsprocedurer til uddannelsesstederne og resultere i en vejledning, der kan distribueres til ungdomsuddannelser med elever med en ASF-diagnose, studievalgscentre og Center for Autisme. Der er i dag 10 gymnasier og HF-uddannelser, der har et undervisningstilbud designet til unge med ASF, heriblandt Høje Taastrup Gymnasium – som var det første gymnasium i Danmark, der etablerede et gymnasietilbud til unge med ASF. Der vurderes at være 500-1.000 ASF-elever på en årgang, og generelt er antallet af mennesker med en autismediagnose stigende. Projektet udføres i samarbejde mellem Studievalg København, en ASF-kyndig psykolog og den pædagogiske koordinator på Høje Taastrup Gymnasium, HTG. Målet er, at flere unge med ASF får mulighed for at gennemføre en videregående uddannelse.

Tildelt støtte

420.906 kr.

2017

Modtager

Høje-Taastrup Gymnasium

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start