Søg støtte

Søg

To førstehjælpskurser


Donation

Projekt

Udvikling af Børnehuset SIV

Børnehuset SIV for alvorligt syge børn

Donationen går til udvikling af et tidssvarende rehabiliteringstilbud til familier med et alvorligt sygt barn. En projektmedarbejder skal i samarbejde med ledelse, bestyrelse og brugere stå for udviklingsarbejdet samt markedsføring og fundraising. Børnehuset SIV letter vejen for alvorligt syge børn og deres familier i behandlingsperioden, inden de skal tilbage til en almindelig hverdag efter endt sygdom. I Børnehuset SIV kan børnene opleve at gå i daginstitution med jævnaldrende, men hvor der er faglige ressourcer til de ekstra udfordringer, barnet har både psykisk, medicinsk og socialt. Målet er at styrke barnets sociale kompetencer, som ofte påvirkes i et langt behandlingsforløb, hvor barnet kun har kontakt med voksne. Tiden hos SIV hjælper både børn og forældre med overgangen til almindelig daginstitution.

Tildelt støtte

1.016.000 kr.

2018

Modtager

Børnehuset SIV for alvorligt syge børn

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start