Søg støtte

Søg

Vi10


Donation

Projekt

ULF-tolke

Udviklingshæmmedes Landsforbund - ULF

Donationen går til udvikling af et tolkekursus og uddannelse af 10 ULF-tolke fra hele landet, som herefter forpligter sig til at deltage i projektet som frivillige i 10 måneder samt fortsætte som tolke efter projektperioden. De nye tolke skal bl.a. lære at forstå udviklingshandicappede, at spørge ind til, om tekst og oplæg er forstået, at forstå udviklingshæmmedes reaktioner og at agere hensigtsmæssigt. Formålet er at give udviklingshandicappede i Danmark deres egen reelle stemme. ULF har i dag tre tolke, og erfaringen er, at udviklingshæmmede bliver bedre til at involvere sig i civilsamfundet – også som frivillige – når de får tolkebistand. Når kurset er udviklet, vil ULF i årene fremover uddanne flere tolke.

Tildelt støtte

237.280 kr.

2020

Modtager

Udviklingshæmmedes Landsforbund - ULF

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle