Søg støtte

Søg

Brandalarmer


Donation

Projekt

Undersøgelse af 2 Timer om Ugen

2 Timer om Ugen

”2 Timer om Ugen” er en organisation, der siden 2008 har arbejdet på at støtte inklusion af etniske minoriteter og deres børn gennem frivillighed. Organisationens arbejde går ud på at sikre sprogtilegnelsen og kulturforståelsen i samværet mellem danske voksne frivillige og 5-8-årige børn med anden etnisk baggrund end dansk. Gennem aktiviteter som spil, leg, sange og billedbøger får børnene tilegnet sig dansk sprog og kultur på en legende måde. Arbejdet med børnene har fået mange positive tilbagemeldinger fra børnehaver, skole og forældre, men der mangler evaluering og forskningsmæssig dokumentation for disse erfaringer. University College Lillebælt vil derfor gennemføre en undersøgelse, der bygges op omkring observationer, samtaler og interviews samt analyser af børnenes sprogtilegnelse. Målet er at fremme forskningen inden for området, sikre det fortsatte arbejde og udvikling samt at kunne sprede konceptet til andre byer i landet.

Tildelt støtte

280.000 kr.

2015

Modtager

2 Timer om Ugen

Region

Syddanmark

Fokusområde

En chance i livet